Onderzoek melkproductieregistratie (MPR)

samenstellingMeten is weten. Daarom analyseert Qlip haar routinelaboratorium, in opdracht van veeverbeteringorganisaties, dagelijks melkmonsters van maar liefst 45.000 individuele dieren. Van de melkmonsters worden o.a. vet-, eiwit- en lactosegehalten bepaald. In veel gevallen wordt ook het individueel koecelgetal, ureumgehalte en ketose gemeten. Dit resulteert in waardevolle managementinformatie voor de veehouder. De resultaten van dit onderzoek worden door de veeverbeteringsorganisatie gebruikt om het werk van de veehouder gemakkelijker te maken. Deze kan namelijk sneller en gerichter maatregelen nemen bij afwijkende resultaten o.a. op het gebied van voeding, gezondheid en vruchtbaarheid.

Lees meer >> MPR: Barometer van de melkveestapelOverzicht MPR

Continue op zoek naar meerwaarde voor de veehouder

Monsterneming en -onderzoek vinden plaats volgens de richtlijnen van het International Committee for Animal Recording. De afdeling Innovatie en Business Development is continu op zoek naar nieuwe en snellere onderzoeken en technieken. Hierbij wordt er gericht gezocht naar innovaties die uiteindelijk van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor de veehouder.

Wilt u meer informatie? Neem contact op via 088 - 7547199 of mail.