Maatlat Duurzame Veehouderij & Maatlat Schoon Erf

Maatlat Duurzame Veehouderij

Een investering in een nieuwe stal kost geld. Toch zijn er vele mogelijkheden om geld te besparen. Qlip informeert u graag over de mogelijkheden binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting en draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt beheerd door Stichting MilieuKeur (SMK) en is gekoppeld aan een Milieu Investeringsaftrek (MIA) en ‘willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil).

Mogelijkheid van ‘milieu-investeringsaftrek’

Wanneer uw stal voldoet aan het certificatieschema MDV, kunt u in aanmerking komen voor MIA en Vamil. Om dat aan te tonen dient de stal gecertificeerd te worden voor MDV. Investeringen in een maatlat stal mag u gedeeltelijk van uw winst aftrekken, als ’milieu-investeringsaftrek’. Lees het artikel: Maatlat is het rekenen waard (Bron: Boerderij) voor meer informatie hierover.

Aanvraagprocedure voor MDV stalontwerpcertificaat:

  • Bouw- en milieuvergunning rond of in aanvraag
  • Offertes aanvragen voor de bouw van de stal en stalonderdelen
  • Stalontwerp certificaat MDV aanvragen
  • Opdrachten geven/investeringsverplichtingen aangaan
  • Bezit stalontwerp certificaat MDV
  • Binnen drie maanden na opdracht/investeringsverplichting MIA\Vamil aanvragen.

Let op: de datum van de investeringsverplichting bepaalt de versie van het MDV stalontwerpcertificaat.

Stalcertificaat

Is de stal gereed en voor minimaal 50% in gebruik? Dan kan Qlip een fysieke en administratieve audit uitvoeren voor het Stalcertificaat. We beoordelen de stal op dezelfde criteria waar ook het stalontwerpcertificaat voor is afgegeven. Deze versie vindt u op het certificaat. De beoordeling moet plaatsvinden tijdens de geldigheid van het stalontwerpcertificaat. Als de stal voldoet aan de voorwaarden, ontvangt de deelnemer het stalcertificaat.

Qlip kan ook een fysieke beoordeling voor het stalcertificaat uitvoeren, als het ontwerpcertificaat door een andere Instelling is afgegeven.

Extra informatie:

Certificatieschema MDV van SMK / Regeling mia/vamil 

Maatlat Schoon Erf

Vanaf 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het de bedoeling dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boeren spelen daar een belangrijke rol in en willen daarin investeren.

Fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling is daarbij belangrijk. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater. De overheid heeft de maatlat opgenomen in de MIA/Vamil regeling.

Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs zich laten certificeren en kan de overheid het emissie-loze erf fiscaal ondersteunen. De eerste sectoren waarvoor criteria zijn ontwikkeld betreffen veehouderij- en akkerbouwerven. Qlip verzorgt als Certificerende Instantie de certificering voor Maatlaat Schoon Erf.

Meld u zich aan via het aanmeldformulier of voor meer informatie kunt u bellen met telefoon 088 - 7547065 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..