Keten Kwaliteit Melk (KKM)

Keten Kwaliteit MelkKwaliteitsborging op het melkveebedrijf maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de ontvanger en/ of verwerker van uw boerderijmelk. Ook in de handel en export van melk- en zuivelproducten is een aantoonbare borging van het productieproces op het melkveebedrijf een essentieel onderdeel.

Als melkveehouder bent u een belangrijke schakel in het productieproces van zuivelproducten. De ontvanger van boerderijmelk vraagt u om aantoonbaar te maken dat uw bedrijfsvoering op een aantal punten geborgd is. Deze punten vindt u terug in Keten Kwaliteit Melk (KKM).

Het KKM-handboek bestaat uit de volgende zes modules;

  1. Bedrijf
  2. Diergezondheid en -welzijn
  3. Diergeneesmiddelen
  4. Voer en water
  5. Melkwinning en koeling
  6. Verduurzaming Melkveehouderij

Het handboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met enkele ontvangers en/of verwerkers van boerderijmelk. Bij de totstandkoming is onder andere rekening gehouden met de eisen vanuit de Europese hygiëneverordeningen met betrekking tot levensmiddelen, die vanaf 1 januari 2010 voor alle melkveehouders van toepassing zijn, en met de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik in de rundersector (PVV) 2011.

Het KKM handboek is beschikbaar voor melkveehouders die aangesloten zijn bij een zuivelonderneming die gebruik maakt van KKM. Via Z-net kan de veehouder in zijn eigen digitale omgeving een digitale versie van het handboek downloaden.

>> Lees meer over werkwijze van beoordelen en certificeren

>> Verwijzingen uit KKM Handboek (herkomst voer, kwaliteit water voor reiniging en koeling, fosfaat)

>> Wijzigingen KKM handboek Protocol 2020

>> Witte lijst leveranciers diervoeders (NZO)

>> Normen voor bronwater

>> Administratie kaart gebruik diergeneesmiddelen en optreden dierziekten