Thuis in de veehouderij

De rijke historie van Qlip en haar voorgangers in de melkveehouderijsector zijn de basis voor Qlip's activiteiten. Meten in melk is één van onze kernactiviteiten. Voor de veehouder voeren wij verschillende analyses uit in de melk om de veehouder te helpen met zijn bedrijfsmanagement. Daarnaast verzorgt Qlip de borging van verschillende kenmerken en keurmerken en beoordeelt of veehouders voldoen aan de verschillende kwaliteitssystemen van de zuivelondernemingen.