Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden Qlip B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Amersfoort onder nr. 32125027.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Qlip B.V.

Disclaimer

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de ontvangen monsters met de coderingen zoals in deze rapportage weergegeven. Informatie over de toegepaste meetmethode(n), het gerapporteerde resultaat en de bijbehorende meetonzekerheid kan door de opdrachtgever bij Qlip BV worden opgevraagd. Informatie over de accreditatiestatus van verrichtingen is hier beschikbaar of kan bij Qlip BV worden opgevraagd. Qlip BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade voortvloeiend uit het gebruik of de verdere toepassing van de gerapporteerde resultaten.