Betrouwbaar door accreditaties

Als klant wilt u kunnen vertrouwen op onpartijdigheid en deskundigheid van door ons geleverde diensten of het nu gaat om de uitvoering van analyses, audits, inspecties, certificeringen, certificaten, rapporten of uitslagen. Met de accreditaties en de regelmatige controles door de Raad voor Accreditatie is dit voor u geborgd.

ISO/IEC 17065:2012 voor product certificering (RvA-accreditatienr. C195); - ENG

ISO/IEC 17021-1:2015 voor managementsysteem certificering (RvA-accreditatienr. C264); - ENG

ISO/IEC 17020:2012 voor inspecties en monsternemingen (RvA-accreditatienr. I121); - ENG

ISO/IEC 17025:2005 voor testlaboratoria (RvA-accreditatienr. L099); - ENG

ISO/IEC 17043:2010 voor organisatie rondzendonderzoeken (RvA-accreditatienr. R010). - ENG

C195C264I121099R010

U kunt op de website van de Raad voor Accreditatie vinden voor welke verrichtingen Qlip is geaccrediteerd.

Qlip is aangesloten bij Fenelab. Dit is dé branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland.

Bekijk de video: Hoe borgen wij onze kwaliteit?