zuivel

 • Bedrijfsbezoeken & beoordelingen

  Qlip voert bedrijfsbezoeken/beoordelingen uit op melkveebedrijven. Hiervoor is Qlip geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020 (RvA reg.nr. I121). Beoordelaars van Qlip toetsen het melkveebedrijf op de

  ...
 • Voedselveiligheid staat op nummer één voor alle partijen in de zuivelketen. De zuivelverwerkende industrie dient aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan internationaal erkende voedselveiligheidsschema's. Onze auditoren zijn goed opgeleid,

  ...
 • De zuivelsector is één van de belangrijke motoren van de Nederlandse economie. Samen zijn de Nederlandse melkveehouderij en de zuivelindustrie goed voor een productiewaarde van 12 miljard euro. In 2014 exporteerde de zuivelsector voor 7 miljard euro

  ...
 • Documenten certificering

  De documenten die Qlip uitgeeft in verband met de certificeringsactiviteiten kunnen via

  De Hygiënecode Boerderijzuivel helpt u op een gemakkelijkere wijze te voldoen aan Europese regelgeving over voedselveiligheid welke sinds 2006 geldig is. De code is opgesteld door het Productschap Zuivel in samenspraak met de Bond van Boerderij

  ...
 • Keten Kwaliteit MelkKwaliteitsborging op het melkveebedrijf maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de ontvanger en/ of

  ...
 • Meten is wetenheel veel monsterpotjes

  Dit is een bekende spreuk en

  ...
 • Het Nederlands landschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de melkveehouderij. Een kwart van Nederland wordt gebruikt om koeien te laten grazen en om snijmais te oogsten als voer. Nederland telt zo'n 18.000 ...

 • De kwaliteit van Nederlandse zuivelproducten wordt overal in de wereld geroemd. De basis voor dat succes ligt in de bodem- en klimaatomstandigheden in ons land. Die zijn ideaal voor de melkveehouderij. De eeuwenlange zuivelproductie heeft gezorgd

  ...
 • Vrijdag 11 maart 2016 start de nieuwbouw en uitbreiding van het zuivellaboratorium Qlip. In het bijzijn van een flink aantal medewerkers hebben burgemeester Abbenhues en wethouder Sueters van de gemeente Zutphen samen met directeur Bobbink het

  ...
 • De Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland herkennen de bevindingen van de Nederlandse Voedsel Waren

  ...
 • Qlip profileert en ontwikkelt zich als een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner voor partijen die actief zijn in de agrofoodsector – met een sterke focus op de zuivelketen.

  ...
 • In ledenmagazine, Samenspraak, van Rabobank Noord en Oost Achterhoek, maart 2016:

  Leden in de spotlights

  Qlip staat voor Quality, Laboratory, Inspection en Procescertification. Het zijn de kernactiviteiten van de onderneming

  ...
 •  

  BW 2ster

  Qlip B.V. is dé gespecialiseerde dienstverlener voor kwaliteitsborging in de

  ...
 • Qlip organiseert voor haar klanten gerichte workshops en trainingen. Op basis van onze ervaring en zuivel expertise helpen wij onze klanten om de kwaliteit te verbeteren en te borgen. Op verzoek verzorgen wij in-company trainingen op

  ...
 • De Nederlandse zuivelsector heeft in 2015 voor naar schatting 6,6 miljard euro aan producten uitgevoerd. Belangrijkste afnemers van Nederlandse zuivelproducten in Europa waren het afgelopen jaar Duitsland, België en Frankrijk. Samen met Hong

  ...