zuivel

 • Beoordeling en werkwijze KKM

  Bedrijfsbezoeken & beoordelingen

  Qlip voert bedrijfsbezoeken/beoordelingen uit op melkveebedrijven. Hiervoor is Qlip geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020 (RvA reg.nr. I121). Beoordelaars van Qlip toetsen het melkveebedrijf op de

  ...
 • Certificering voedselveiligheid

  Voedselveiligheid staat op nummer één voor alle partijen in de zuivelketen. De zuivelverwerkende industrie dient aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan internationaal erkende voedselveiligheidsschema's. Onze auditoren zijn goed opgeleid,

  ...
 • De zuivelsector is de witte motor van de Nederlandse economie

  De zuivelsector is één van de belangrijke motoren van de Nederlandse economie. Samen zijn de Nederlandse melkveehouderij en de zuivelindustrie goed voor een productiewaarde van 12 miljard euro. In 2014 exporteerde de zuivelsector voor 7 miljard euro

  ...
 • Downloads certificering productie, opvolgende bereiders, handel en transport

  Documenten certificering

  De documenten die Qlip uitgeeft in verband met de certificeringsactiviteiten kunnen via

  Hygiënecode boerderijzuivelbereiders

  De Hygiënecode Boerderijzuivel helpt u op een gemakkelijkere wijze te voldoen aan Europese regelgeving over voedselveiligheid welke sinds 2006 geldig is. De code is opgesteld door het Productschap Zuivel in samenspraak met de Bond van Boerderij

  ...
 • Keten Kwaliteit Melk (KKM)

  Keten Kwaliteit MelkKwaliteitsborging op het melkveebedrijf maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de ontvanger en/ of

  ...
 • Laboratoriumonderzoek

  Meten is wetenheel veel monsterpotjes

  Dit is een bekende spreuk en

  ...
 • Nederland is een zuivelland

  Het Nederlands landschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de melkveehouderij. Een kwart van Nederland wordt gebruikt om koeien te laten grazen en om snijmais te oogsten als voer. Nederland telt zo'n 18.000 ...

 • Nederlandse zuivelproducten behoren kwalitatief tot de wereldtop

  De kwaliteit van Nederlandse zuivelproducten wordt overal in de wereld geroemd. De basis voor dat succes ligt in de bodem- en klimaatomstandigheden in ons land. Die zijn ideaal voor de melkveehouderij. De eeuwenlange zuivelproductie heeft gezorgd

  ...
 • Nieuwbouw en uitbreiding van chemisch en microbiologisch zuivellaboratorium in Zutphen van start

  Vrijdag 11 maart 2016 start de nieuwbouw en uitbreiding van het zuivellaboratorium Qlip. In het bijzijn van een flink aantal medewerkers hebben burgemeester Abbenhues en wethouder Sueters van de gemeente Zutphen samen met directeur Bobbink het

  ...
 • NVWA positief over ‘zeer hoog niveau’ voedselveiligheid Nederlandse zuivel

  De Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland herkennen de bevindingen van de Nederlandse Voedsel Waren

  ...
 • Samen innoveren

  Qlip profileert en ontwikkelt zich als een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner voor partijen die actief zijn in de agrofoodsector – met een sterke focus op de zuivelketen.

  ...
 • Samenspraak: “Bij Qlip draait alles om kwaliteit"

  In ledenmagazine, Samenspraak, van Rabobank Noord en Oost Achterhoek, maart 2016:

  Leden in de spotlights

  Qlip staat voor Quality, Laboratory, Inspection en Procescertification. Het zijn de kernactiviteiten van de onderneming

  ...
 • Werken bij Qlip

   

  Qlip B.V. is dé gespecialiseerde dienstverlener voor kwaliteitsborging in de zuivelketen (veeverbetering, melkveehouders, zuivelbedrijven en zuivelhandel). Activiteiten zijn o.a. het certificeren van kwaliteitssystemen, het toezicht op

  ...
 • Workshops & trainingen

  Qlip organiseert voor haar klanten gerichte workshops en trainingen. Op basis van onze ervaring en zuivel expertise helpen wij onze klanten om de kwaliteit te verbeteren en te borgen. Op verzoek verzorgen wij in-company trainingen op

  ...
 • Zuivelsector exporteert voor 6,6 miljard euro

  De Nederlandse zuivelsector heeft in 2015 voor naar schatting 6,6 miljard euro aan producten uitgevoerd. Belangrijkste afnemers van Nederlandse zuivelproducten in Europa waren het afgelopen jaar Duitsland, België en Frankrijk. Samen met Hong

  ...