procescertificering

 • British Retail Consortium (BRC)

  In de BRC-standaarden zijn de criteria vastgelegd, opgesteld door de Britse detailhandel welke beoogt uniforme eisen en beoordelingen van leveranciers van voedingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk te stellen. Deze standaarden hebben ook in

  ...
 • Certificering voedselveiligheid

  Voedselveiligheid staat op nummer één voor alle partijen in de zuivelketen. De zuivelverwerkende industrie dient aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan internationaal erkende voedselveiligheidsschema's. Onze auditoren zijn goed opgeleid,

  ...
 • Controle voor supermarkten

  In de supermarkt is een groot aanbod van zuivelproducten met keurmerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weidemelk. Voor supermarkten voeren wij controles voor weidemelk uit in de gehele keten. Van melkveebedrijf, transport, verwerking tot

  ...
 • Downloads certificering productie, opvolgende bereiders, handel en transport

  Documenten certificering

  De documenten die Qlip uitgeeft in verband met de certificeringsactiviteiten kunnen via

  Explosieve groei van aantal zuivelbedrijven met weidemelk

  Het aantal zuivelondernemingen met een of meer geldige Certificaten Weidegang voor het maken van weidezuivel is in acht maanden tijd bijna verviervoudigd....

 • FSSC 22000

  logo fssc 22000 met wit canvas

  De FSSC 22000 bestaat uit de norm ISO 22000 aangevuld met het

  ...
 • GMP+-diervoeders

  GMP+

  Qlip is als certificerende instelling geaccepteerd door

  ...
 • HACCP

  haccp

  Qlip is geaccrediteerd voor het certificeren van HACCP-systemen van bedrijven in de zuivelsector. Het systeem

  ...
 • Hygiënecode boerderijzuivelbereiders

  De Hygiënecode Boerderijzuivel helpt u op een gemakkelijkere wijze te voldoen aan Europese regelgeving over voedselveiligheid welke sinds 2006 geldig is. De code is opgesteld door het Productschap Zuivel in samenspraak met de Bond van Boerderij

  ...
 • International Food Standard (IFS)

  ifs food

  In de IFS-standaard zijn de criteria vastgelegd, opgesteld door de Duitse en Franse detailhandel en geeft

  ...
 • Melding van een recall of incident

  Schemaeigenaren schrijven voor dat gecertificeerde bedrijven een recall of incident binnen de gestelde termijn melden aan de certificatie-instelling. De certificatie-instelling dient deze melding op te volgen en de afhandeling door het bedrijf te

  ...
 • Negen IFS certificaten voor Best Fresh Group

  Maar liefst negen certificaten zijn er uitgereikt aan Tom Ouwerling van de Best Fresh Group. De certificatie-instellingen MPS-ECAS en Qlip kwamen tot eindscore Higher Level voor de IFS-auditering van het bedrijf. "Het belangrijkste is dat we de boel

  ...
 • Procescertificering

  Hierbij worden aan het bereidingsproces eisen gesteld gebaseerd op het Codex Alimentarius document 'General Principles of Food Hygiene'. In samenwerking met de zuivelsector is een aantal specifieke procescertificerings-systemen ontwikkeld

  ...
 • Q-Cert 22000

  Als aanvulling op het FSSC 22000-systeem heeft Qlip samen met de kaasbranche het systeem Q-cert 22000 ontwikkeld. Dit systeem vult het systeem van FSSC 22000 verder aan met de zuivelspecifieke items vanuit procescertificering. De audits hiervoor

  ...
 • Ruimschoots geslaagd voor BRC-examen

  In de afgelopen zomerperiode hebben de vijf auditoren voor voedselveiligheidssystemen (procescertificering, HACCP, BRC, etc.) het BRC examen gedaan. Allen hebben deze ruimschoots gehaald. Om het examen te halen moest minimaal 76% gescoord worden.

  ...
 • Seminar "Ontwikkelingen Certificering Voedselveiligheid in de zuivelketen"

  Voedselveiligheid en voedselvertrouwen zijn zaken die voor alle partijen in de zuivelketen van groot belang zijn. Daarom organiseren wij op 24 maart het  Seminar "Ontwikkelingen Certificering Voedselveiligheid in de zuivelketen".

  ...
 • Van ISO naar FSSC22000

 • VLOG certificering

  VLOG KetenErkende certificerende instelling (CI) voor VLOG OhneGenTechnik

  Qlip is officieel erkend als certificerende

  ...