Seminar "Ontwikkelingen Certificering Voedselveiligheid in de zuivelketen"

Voedselveiligheid en voedselvertrouwen zijn zaken die voor alle partijen in de zuivelketen van groot belang zijn. Daarom organiseren wij op 24 maart het  Seminar "Ontwikkelingen Certificering Voedselveiligheid in de zuivelketen". Voor dit seminar hebben een groot aantal deelnemers uit de zuivelketen zich aangemeld.

De volgende onderwerpen komen tijdens het seminar aan bod:

  • Nieuwe BRC Food Standaard (v7)
  • Impact van corrigerende maatregelen
  • Regelgeving verstrekking voedselinformatie aan consumenten: Vo (EU) 1169/2011

Indien u vragen heeft of onderwerpen die u graag behandeld ziet dan kunt u dit kenbaar maken via het aanmeldformulier of telefonisch contact opnemen met onze accountmanager Jurian Werkman (088-7547000).