Klaar te leggen documenten

Hieronder is een lijst weergegeven van administratieve zaken die de beoordelaar per module naloopt op het bedrijf voor het borgingsprogramma Keten Kwaliteit Melk (KKM):

1. Bedrijf

 • Hiervoor hoeft u geen documenten klaar te leggen.

2. Diergeneesmiddelen

 • De rekeningen van de Geborgde Rundveedierenarts en logboekformulieren (van minimaal de laatste 3 maanden) met behandelingen en alle geleverde diergeneesmiddelen voor rundvee (UDA-, URA- en UDD-middelen, middelen met wachttermijn en middelen die op specifiek recept door de Geborgde Rundveedierenarts zijn voorgeschreven).
 • De administratie over de laatste 24 maanden van alle behandelingen bij rundvee.
 • De schriftelijke verklaring(en) van de Geborgde Rundveedierenarts, indien sprake is van off-label-use.
 • Het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP of Koe-Kompas) en Bedrijfsbehandelplan (BBP) van de laatste 24 maanden.
 • De schriftelijke verklaring(en) van de Geborgde Rundveedierenarts, indien andere diergeneesmiddelen zijn voorgeschreven dan op het BBP zijn vermeld.
 • De aministratie over de laatste 24 maanden van alle dierziekten bij het rundvee.
 • De administratie over de laatste 12 maanden van alle dieren waarvan de melk wordt achtergehouden/niet wordt geleverd en/of verwerkt.

3. Diergezondheid en -welzijn

 • De 1-op-1 overeenkomst met de Geborgde Rundveedierenarts.
 • De laatste PBB-rapportage.

4. Voer en water

 • Rekeningen, kwartaaloverzichten of op naam gestelde afleverbonnen van het aanwezige voeders en voeders die in de afgelopen 3 maanden zijn geleverd.
 • Vrijgesteld van administratie zijn:
  • aan- en verkoop van diervoeders tussen primaire agrarische bedrijven, behalve de aankoop van in het buitenland geteelde diervoeders;
  • eigen teelt, ook in het buitenland.
 • Analyserapporten van de laatste 24 maandenbij gebruik van bronwater voor de reiniging van de melkinstallatie en/of melkkoeltank, of voor het koelen van de melk via een voorkoeler.

5. Melkwinning en Koeling

 • Meet- en adviesrapporten (KOM-rapporten) van de laatste 24 maanden van iedere op het  bedrijf aanwezige en in gebruik zijnde melkinstallatie en koelinstallatie en eventuele bijbehorende apparatuur;
 • De meest recente COKZ-rapportage indien zuivelbereiding in het tanklokaal plaatsvindt.

6. Verduurzaming melkveehouderij

Indien weidegang onderdeel is van de KKM-beoordeling (informeer hier naar bij uw zuivelonderneming):

 • Registratielijst van de dagen waarop de koeien in de weide lopen (dagen en / of uren per dag).

>> Download document "Klaar te leggen documenten"