Op 1 september jl. is er een nieuwe VLOG standaard gepubliceerd. Het gaat hier om versie 20.2 die vanaf 1 januari 2021 in zal gaan. Deze nieuwe versie is te vinden op de website van Ohne Gentechnik onder 'VLOG-Standard V20.02 (valid from 01/01/2020)'. Dit najaar zullen wij de wijzigingen aanpassen in onze systemen. Wij zullen u in de loop van de tijd u hier verder over informeren. Er is echter één wijziging waarover we u alvast willen informeren. Deze wijziging heeft betrekking op de aankoop van dieren en staat hieronder nader toegelicht. 

Aankoop van dieren

In versie 20.01 was aangekondigd dat er per 1-1-2021 een wijziging plaats vindt in de normen rondom aankoop van dieren. In de nieuwe versie is dit aangepast en deels komen te vervallen. Zie hoofdstuk E4.6 in de VLOG-standard V20.02:

Bij aankoop van dieren van een deelnemer aan het VLOG-programma:
• Schriftelijke bevestiging waaruit datum blijkt vanaf wanneer de betreffende dieren VLOG gevoerd zijn.
• Bewijs van VLOG deelname van de vorige eigenaar moet aanwezig zijn en regelmatig  gecheckt worden.

Aankoop van dieren van een niet-deelnemer aan het VLOG-programma mag alleen indien:
• Transitieperiode van 3 maanden plaats vindt op bedrijf van de koper. Dus dieren mogen pas na 3 maanden melk leveren.
• Het betreft jongvee of melkkoeien in eerste lactatie waarbij Annex 2 is ingevuld als bewijs van VLOG voedering.

De aankoop van jongvee van een niet-deelnemer aan het VLOG-programma blijft dus op dezelfde wijze mogelijk als dit jaar, wel met een verklaring van de leverancier (Annex 2, let wel op actuele versie). De aankoop van droge koeien en melkkoeien vanaf hun tweede lactatie dient, indien ze direct worden meegenomen in de VLOG productie, van een deelnemer aan het VLOG-programma te zijn.

 Vraag & Antwoord51834 1

Er is een Vraag & Antwoord (V&A) document beschikbaar met antwoorden op de meest gestelde vragen m.b.t. VLOG-certificering en is gebaseerd op VLOG-standaard 20.01 en de bijbehorende bijlagen. Deze V&A heeft betrekking op de veehouders (Agricultare stage) en groepscertificering (Group Organisation stage). Momenteel bestuderen wij de nieuwe versie van de VLOG standaard en aan de hand hiervan wordt ook de V&A herzien. Een nieuwe versie zal medio oktober 2020 beschikbaar komen.

Het zuivellaboratorium van Qlip verzorgt voor haar klanten de benodigde analyses in zuigelingenvoeding. Er zijn verschillende analysepakketten beschikbaar op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit enZuigelingenvoeding samenstelling zoals:

 • Residuen en contaminanten onderzoek voor o.a. pesticiden, dioxinen, (ndl-)PCB’s, MOSH/MOAH, zware metalen en aflatoxine.
 • Samenstellingsonderzoek op macronutriënten (o.a. vet, eiwit) en premixmarkers zoals mineralen & vitamines.
 • Full labelclaim onderzoek op macronutriënten, vetzuursamenstelling, mineralen & vitamines en sporenelementen.
 • Aminozuren onderzoek
 • Onderzoek op pathogenen specifiek voor zuigelingenvoeding (cronobacter, listeria, salmonella etc.).
 • Antibiotica screeningsonderzoek .
 • Omgevingsonderzoek en monstername ten behoeve van hygiëne en voedselveiligheid in de productieomgeving.

Betrouwbaar onderzoek in Zuigelingenvoeding door Accreditatie

Middels onze expertise en ervaring zijn we in staat om analysepakketten op maat in te regelen en zodoende te voldoen aan de gestelde wet en regelgeving (EU 2016/127). Het laboratorium is volledig gespecialiseerd in analyses van zuivelproducten, gehanteerde methodes zijn gebaseerd op ISO standaarden en normen en is ISO17025 geaccrediteerd. Bij de uitvoering ligt onze focus op hoogwaardige analysemethodes, betrouwbare analyseresultaten en snelle doorlooptijden.

Digitalisering van het gehele proces

Samen met u kijken we graag naar de mogelijkheden om uw analyseresultaten vanuit ons LIMS-systeem direct naar uw ERP-systeem door te zetten. Hierdoor heeft u meteen alle gegevens inzichtelijk en kunt eventuele afwijkingen direct signaleren. De resultaten zijn dan voor u ook direct beschikbaar voor verdere verwerking in uw analysecertificaat (CoA).

Interesse? We gaan graag met u in gesprek hoe wij u op maat kunnen helpen op het gebied van analyses in zuigelingenvoeding. Neem contact op met onze experts via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via +31 (0)88 7547199.

Op het moment dat de melk wordt opgehaald bij een melkveehouder, wordt er tevens een melkmonster genomen. Dit monster wordt onderzocht op het laboratorium. Een melkveehouder wil natuurlijk zo snel mogelijk het resultaat zien van de hoeveelheid melk en de kwaliteit en samenstelling van de melk. Al deze informatie is al jaren te vinden op het digitale platform Z-net. Ook de mobiele applicatie van dit platform (Z-mob) wordt al door vele zuivelondernemingen en melkveehouders gebruikt. Het Milk Compentence Center (MCC), dat sinds 2017 onderdeel uitmaakt van Qlip B.V., heeft met behulp van input van gebruikers hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Z-net app. De vernieuwde app bevat meer functionaliteiten, verbeterde onderdelen en het gebruik van de app is vriendelijker. Verder valt de nieuwe app volledig in het beheer van het MCC en zal ook volledig worden ondersteund door de MCC helpdesk.

Nieuwe functionaliteiten:

 • Een overzicht van uw bedrijfsstatussen, o.a. dierziekten en kalfOK etc.QLIP ZNET blue
 • Duidelijke meldingen op basis van melkkwaliteit
 • Grafische weergave van uw melkleveranties & -kwaliteit
 • Verbeterde digitale weidegangkalender
 • Eenvoudig inloggen met een zelfgekozen pincode
 • Logo en kleurstelling in stijl van de zuivelonderneming

Installatie en gebruik

De app is vanaf nu te downloaden in de Play Store en in de App Store. Bij de gebruikers die de oude Z-mob app reeds geïnstalleerd hebben op hun telefoon en het automatisch updaten van apps aan hebben staan, zal de app automatisch geüpdatet worden naar de vernieuwde versie. Gebruikers die het automatisch updaten niet hebben ingesteld, kunnen de app bijwerken in de Play Store of App Store. De eerste keer dat de nieuwe app gebruikt wordt, moet opnieuw ingelogd worden met het Z-net gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht het uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u hier uw wachtwoord opvragen.

Om een goed beeld te krijgen van hoe de nieuwe app eruit ziet en werkt, is een demo video en handleiding beschikbaar. Mocht u desondanks vragen hebben over het gebruik van de vernieuwde app of de Z-net app in het algemeen, neem dan gerust contact op met het Milk Competence Center.

Alle communicatie omtrent de lancering van de nieuwe Z-net app is hieronder te vinden:

Vooraankondiging Z-net App

Aanvullende informatie Z-net App

Demo video

Handleiding

Met ingang van 1 juni hervat Qlip de reguliere bedrijfsbeoordelingen en tussentijdse beoordelingen. Vanwege het Corona-virus waren deze beoordelingen sinds maart opgeschort. Nu de overheid de Corona-maatregelen stap voor stap versoepelt vinden de zuivelondernemingen, Qlip en toezichthouder COKZ het verantwoord om deze bedrijfsbeoordelingen te hervatten. Reguliere en tussentijdse bedrijfsbeoordelingen zijn van belang voor het behoud van de afzet van onze producten.

Uiteraard nemen de beoordelaars daarbij voorzorgsmaatregelen in acht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De veiligheid van melkveehouders en medewerkers, de voedselveiligheid en de continuïteit van de melkverwerking blijven voorop staan.

Afgelopen weken zijn de risico- en herstelbeoordelingen op melkveebedrijven wel gewoon doorgaan, in het belang van de voedselveiligheid en het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarbij bleek het goed mogelijk om melkveebedrijven fysiek te beoordelen binnen de richtlijnen van het RIVM. Om weer te kunnen beginnen met de reguliere en de tussentijdse bedrijfsbeoordelingen worden aanvullende voorzorgsmaatregelen genomen. Zuivelondernemingen, Qlip en het COKZ zijn er van overtuigd dat we op een verantwoorde wijze kunnen blijven borgen dat de melk voldoet aan de wettelijke voedselveiligheidseisen, ook in de nieuwe 1,5 meter samenleving.

Foto ISAE 3402 verklaring met logoErg trots zijn we op de ISAE 3402 verklaring die Qlip heeft mogen ontvangen voor de melkgeldadministratie in Z-net. Tientallen zuivelbedrijven en duizenden melkveehouders in Nederland en België maken gebruik van Z-net voor de onderlinge communicatie aangaande melkleveranties, -kwaliteit en melkgeld. De ISAE 3402 verklaring is een waarborg dat processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar ‘in control’ zijn. Dit betekent dat processen goed worden uitgevoerd, informatiebeveiliging toereikend is ingericht en dat er voldoende maatregelen worden genomen om mogelijk fraude te voorkomen. Middels deze verklaring kunnen zuivelondernemingen aantonen aan de accountant dat Z-net betrouwbaar is, goed werkt, processen beheersbaar zijn en procedures goed geborgd zijn.