Nieuws

Ruimschoots geslaagd voor BRC-examen

In de afgelopen zomerperiode hebben de vijf auditoren voor voedselveiligheidssystemen (procescertificering, HACCP, BRC, etc.) het BRC examen gedaan. Allen hebben deze ruimschoots gehaald. Om het examen te halen moest minimaal 76% gescoord worden. Onze auditoren scoorden van 82% tot 96%. Een schitterend resultaat en een sterke bevestiging dat kennis van hoog niveau over zuivel aanwezig is binnen de organisatie.

Dit keer werd een specifiek BRC examen gehouden op de productcategorie Zuivel. Allerlei zaken op het gebied van zuiveltechnologie, -microbiologie en techniek komen aan bod. Het examen wordt online afgenomen en duurt ongeveer 1,5 uur.

Vanuit de GFSI (Global Food Safety Initiative) wordt vereist dat auditoren examens afleggen voor de verschillende certificatieschema's, o.a. BRC, IFS en FSSC22000. Op deze manier wordt geborgd dat auditoren wereldwijd voldoende kennis hebben op de specifieke productcategorieën.